Ubezpieczenie Rolne

 

   Prowadzenie gospodarstwa rolnego to odpowiedzialne i trudne zadanie, które wiąże się z wieloma ryzykami. Posiadając gospodarstwo rolne na podstawie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych jesteś zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników, a jeżeli dodatkowo posiadasz budynki rolnicze, to je również powinieneś ubezpieczyć od ognia i innych zdarzeń losowych. Ubezpieczenia te zabezpieczają rolników przed odpowiedzialnością za wyrządzoną szkodę osobie trzeciej w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego oraz chronią mienie rolnika przed żywiołami. 

 

Co oprócz tego?

 

   Swoje mienie możesz również ubezpieczyć w zakresie szerszym od narzuconego przez ustawodawcę. Polecamy ubezpieczenie ruchomości domowych od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku co pozwoli w pełni zabezpieczyć Twój dom.

 

Zapobiegamy temu czego się obawiasz